L'energia solar fotovoltaica consisteix en l'aprofitament de la radiació solar per tal de produir energia elèctrica. Per fer-ho, s'utilitzen mòduls fotovoltaics conformats per cèl•lules de silici que en quant són incidides per la llum del sol generen electricitat. Segons l'ús que es faci d'aquesta energia podem diferenciar dos grups, l'energia solar fotovoltaica aïllada o d'autoconsum i l'energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa.