Inversolar65

Promocions Inversolar65 SL és una empresa fundada el febrer del 2004, en base a un consolidat grup constructor. Situats a Tàrrega (Lleida), som pioners en la promoció i desenvolupament, d'instal•lacions d'energies renovables. Tenim com a objectiu prioritari garantir permanentment al petit inversor poder participar en un projectes de futur, amb marcada tendència ecològica i de respecte amb el medi ambient.

PRODUCTES