Hi ha llocs on el subministrament elèctric no es possible -sistemes de reg, cases aïllades, explotacions ramaderes, etc.- i és necessària la utilització d'energia elèctrica. En aquest cas l'energia produïda en els mòduls fotovoltaics és emmagatzemada en bateries per tal de poder obtenir un flux constant d'energia.